Komunikaty

Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączniku zamieszcza SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023  r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej informuje, żę zgodnie z Zarządzniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.10.2023 w dniu 2 listopada 2023 r. Inspektorat będzie nieczynny.


Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączniku zamieszcza SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022  r.

 
Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączniku zamieszcza SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021  r.


Bielsko-Biała, Listopad 2021 r.


Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przypominam także, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane), oraz kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).
Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączniku zamieszcza SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020  r.


Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączniku zamieszcza SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 r.

KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się ,,koronawirusa”.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2- ,,koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, informuję Państwa o przyjętym przez WINB w Katowicach sposobie postępowania w tym okresie.

 

Zmiany dotyczą przeze wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym Śląski Wojewódzki inspektor Nadzoru Budowlanego będzie informował na bieżąco.

Elżbieta Oczkowicz

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

(33) 4971712- telefon PINB dla Miasta B-B
Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączniku zamieszcza SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączniku zamieszcza Zarządzenie Szefa Kancelarii Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 2 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowejDołączone pliki:

1715067236_Sprawozdania finansowe 2023 Tabela A do O.pdf
1715067236_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2023.pdf
1715067236_Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2023.pdf
1715067236_Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023.pdf
1715067236_Informacja dodatkowa.pdf
1682600975_Sprawozdanie PINB 2022.zip
1682508342_Tabela E.pdf
1682508343_Tabela K.pdf
1682508343_Zestawienie obrotów i sald- Tabela A.pdf
1682508343_Tabela nr B.pdf
1682508343_Zestawienie obrotów i sald- Tabela I.pdf
1682508343_Zesawienie obrotów i sald- Tabela B.pdf
1682508343_Informacja dodatkowa.pdf
1682508343_Tabela nr A.pdf
1682508343_Tabela O.pdf
1682508343_Tabela N.pdf
1682508343_Tabela M.pdf
1682508342_Tabela I.pdf
1682508343_Tabela Ł.pdf
1682508343_Tabela L.pdf
1682508342_Tabela J.pdf
1682508342_Tabela D.pdf
1682508342_Tabela G.pdf
1682508342_Tabela H.pdf
1682508342_Tabela F.pdf
1682508342_Tabela C.pdf
1620393149_Informacja dodatkowa tabele -D,E,F,G,H,I,K,L,Ł,M,N.xls
1620392838_Sprawozdanie ZZFJ- 2020.pdf
1620392833_Sprawozdanie RZS-P-JB- 2020.pdf
1557403843_ZARZĄDZENIE NR 7 SZEFA KANCELARII RADY MINISTRÓW Z DNIA 09.04.2019 r..pdf
1557209803_Sprawozdanie finansowe za 2018 r..pdf
1594274808_Bilans JB.pdf
1594274814_Informacja dodatkowa - tabele.xls
1594274820_Informacja Dodatkowa.pdf
1594274824_Sprawozdanie RZS-P-JB.pdf
1594274835_Sprawozdanie ZZFJ.pdf
1620392819_Bilans JB-2020.pdf
1620392864_Informacja dodatkowa - Tabela O.pdf
1620392865_Informacja dodatkowa - Tabela A.pdf
1620392865_Informacja dodatkowa - Tabela B.pdf
1620392865_Informacja dodatkowa - Tabela C.pdf
1620392865_Informacja Dodatkowa.pdf
1620392865_Informacja dodatkowa - Tabela J.pdf
1651746540_Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021.pdf
1651746555_Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021.pdf
1651746557_Informacja dodatkowa.pdf
1651746561_Informacja dodatkowa tabele.zip
1651746564_Dane o odpisach aktualizujących.pdf
1651746567_Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021.pdf
1682600855_Sprawozdanie ZZFJ-2022r.pdf
1682600855_Sprawozdanie RZS-P-JB-2022r.pdf
1682600856_Bilans JB-2022.pdf
1682600856_Informacja Dodatkowa-2022r.pdf
1698301723_Zał 1 - Zarządzenie PRM-2.pdf
Wersje tej podstrony:
2024-05-07 09:34:05 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-10-26 08:30:43 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-04-27 15:09:37 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-04-27 15:07:40 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-04-26 13:25:47 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-04-26 13:24:10 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-05-05 12:33:35 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-05-05 12:29:32 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-12-06 08:07:39 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-12-06 08:07:38 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-12-06 08:06:52 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-05-07 15:12:31 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-05-07 15:07:48 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-05-07 15:07:19 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-05-07 15:07:03 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-07-09 08:08:28 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-07-09 08:07:19 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-03-12 13:48:43 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-05-09 14:13:11 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-05-09 14:10:52 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-05-07 08:23:39 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-05-07 08:19:06 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-05-07 08:18:02 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-05-07 08:17:09 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-05-07 08:14:24 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-05-07 08:11:00 edytowany przez: Piotr Kowal
2018-11-16 00:00:00 edytowany przez: Piotr Kowal

© 2018 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ·