Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert pt: ,,ekspertyza techniczna sanitarno higieniczna, warunków pracy i p. poż w związku ze zmianą sposobu uzytkowania części budynku przy ul. gen. St. Maczka 73a"

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania z dnia 17.04.2024 na zadanie pn: ,,Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku przy ul. Krasińskiego 18 w Bielsku-Białej"- szczegóły w załączniku poniżej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Obsługa prawna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej”. Szczegóły w załączniku poniżej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej przesyła zaproszenie do składania ofert - szczegóły w załączniku poniżej

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2023 r. w zakresie opracowania inwentaryzacji budynku przy ul. Krasińskiego 18.

Zapytanie ofertowe ponowne w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku przy ul. Krasińskiego 18

Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2023 w zakresie wykonania ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Waryńskiego 3 i Celnej 4 w Bielsku-Białej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Krańcowj 81E w Bielsku-Białej 

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku przy ul. Krasińskiego 18

Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2023 r na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku byłego szpitala Stalownik

Zapytanie ofertowe (ponowne) w zakresie zlecenia wykonania ekspertyzy kominiarskiej budynku przy ul. Jesionowej 19 w Bielsku-Białej z dnia 08.02.2023 r.


Zapytanie ofertowe (ponowne) w zakresie zlecenia wykonania ekspertyzy kominiarskiej budynku przy ul. Jesionowej 19 w Bielsku-Białej.

Ogłoszenie z dnia 04.01.2023 r. w sprawie konkursu na sporządzenie ekspertyzy tecznicznej budynku byłego szpitala ,,Stalownik"

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy kominiarskiej budynku przy ul. Jesionowej 19 w Bielsku-Białej - szczegóły w załączniku poniżej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Perłowej 32 w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul Małopolskiej 36 w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Krasińskiego 18 w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku 11 kondygnacyjnego byłego szpitala "Stalownik" - pustostanu usytuowanego na działce nr 876/10 , obręb Mikuszowice Krakowskie przy ul. Stalowej 10 w Bielsku-Białej - szczegóły w załączniku poniżej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalno-usługowym w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 18. Szczegóły w załączniku poniżej.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Krańcowej 81 E. Szczegóły w załączniku poniżej.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie oceny technicznej w sprawie wykonanych robót budowlanych związanych z przebudową rowu melioracyjnego polegającego na zarurowaniu jego odcinka na długości ok. 22 m., rurami betonowymi Ø 1000, na działce nr 200/10 obręb Komorowice Śląskie w Bielsku-Białej – szczegóły w załączniku poniżej
.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. St. Mikołajczyka 70 A. Szczegóły w załączniku poniżej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego w Bielsku-Białej przy ul. St. Mikołajczyka 74 B. Szczegóły w załączniku poniżej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Krańcowej 81E. Szczegóły w załączniku poniżej .


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją wykonanych robót związanych z przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Jaśminowej 8 w Bielsku-Białej związaną z zasilaniem pieca gazowego znajdującego się w pomieszczeniu kuchni mieszkania I piętra w/w budynku. Szczegóły w załączniku poniżej .

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Perłowej 32 ogłoszenie z dnia 03.01.2021 r – szczegóły w załączniku poniżej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzanie wód opadowych z budynku mieszalnego jednorodzinnego położonego w Bielsku-Białej przy ul. Małopolskiej 36 w Bielsku Białej. Ogłoszzenie z dnia 31.12.2021 r. - szczegóły w załączniku poniżej.

Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzenia wód opadowych z  buydnku przy ul. Małopolskiej 36- ogłosznie z dnia 17.09.2021 r.  


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Krasińskiego 18 w Bielsku-Białej - ogłoszenie z dnia 01.09.2021 r. 

Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzenia wód opadowych z  buydnku przy ul. Małopolskiej 36- ogłosznie z dnia 13.05.2021 r.


Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłsza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzenia wód opadowych z  buydnku przy ul. Małopolskiej 36- ogłosznie z dnia 24.02.2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłsza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej dot. buydnku przy ul. Mikołajczyka 74 B - ogłosznie z dnia 12.01.2021 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej zamieszcza ogłaszenie o wyborze oferty na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 17 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 17 

Powiatowy Inspektor Nadozru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłsza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej dot. buydnku przy ul. Mikołajczyka 74 B - termin składania ofert do 15.03.2020 r. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej szczegóły w załączniku poniżej.


Dołączone pliki:

1714993913_Zaproszenie do składania ofert pt ekspertyza techniczna sanitarno-higieniczna, warunków pracy i p.poż części budynku przy ul. Gen. St. Maczka 73a.pdf
1711717658_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Obsługa prawna PINB dla Miasta Bielska-Białej.pdf
1699604834_Zapytanie ofertowez dnia 10.11.2023 w sprawie opracowania inwentaryzacji budynku przy ul. Krasińskiego 18 w Bielsku-Białej.pdf
1683878046_Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2023 w sprawie opracowania ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Waryńskiego.pdf
1679565236_Ogłoszenie z dnia 22.03.2023 na sporządzenie ekspertyzy technicznej dot. odprowadzania wód opadowych z budynku przy ul. Krańcowej 81E.pdf
1676447222_Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2023 na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku byłego szpitala Stalownik.pdf
1673345558_Zapytanie ofertowe (ponowne) w zakresie zlecenia wykonania ekspertyzy kominiarskiej budynku przy ul. Jesionowej 19.pdf
1668686155_Ogłoszenie o konkursie na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych przy ul. Perłowej 32.pdf
1668686088_Ogłoszenie z dnia 16.11.2022 r..pdf
1661769524_ogłoszenie z dnia 26.08.2022 r..pdf
1649149405_Ogłoszeniae z dnia 04.04.2022.pdf
1648130392_Ogłoszenie 23.03.2022.pdf
1648130384_Ogłoszenie z dnia 22.03.2022.pdf
1644324527_ogłoszenie z dnia 08.02.2022 r..pdf
1641195913_ogłoszenie z dnia 03.01.2021 r..pdf
1641195905_Ogłoszenie z dnia 31.12.2021 r..pdf
1632119086_ogłoszenie z dnia 17.09.2021 r..pdf
1630575151_ogłoszenie z dnia 01.09.2021 r..pdf
1614339677_Ogłoszenie konkursu na opracowanie ekspertyzy technicznej z dnia 24.02.2021 r. ul. Małopolska 36.pdf
1609244488_Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 28.12.2020 r..pdf
1581601671_Ogłoszenie ekpertyza ul. Mikołajczyka 74 B.pdf
1548748055_ekspertyza.pdf
1603798640_Konkurs na opracowanie ekspertyzy ul. Grunwaldzka.pdf
1610540035_Ogłoszenie konkursu na opracowanie ekpertyzy technicznej z dnia 12.01.2021 r. ul. Mikołajczyka 74B.pdf
1620907652_ogłoszenie z dnia 13.05.2021.pdf
1646984761_ogłoszenie z dnia 10.03.2022 r..pdf
1651746108_Ogłoszenie z dnia 05.05.2022 r..pdf
1666857985_ogłoszenie z dnia 27.10.2022 r..pdf
1668686124_Ogłoszenie o konkursie na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie odprowadzania wód opadowych przy ul. Małopolskiej 36.pdf
1669621472_Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania ekspertyzy kominiarskiej budynku przy ul. Jesionowej 19.pdf
1672902827_Ogłoszenie z dnia 04.01.2023.pdf
1675946892_Zapytanie ofertowe ponowne z dnia 08.02.2023 na opracowanie ekspertyzy kominiarskiej przy ul. Jesionowej 19.pdf
1684917911_Zapytanie ofertowe ponowne w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku przy ul. Krasińskiego 18.pdf
1704890994_Zaproszenie do składania ofert.pdf
1713509052_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 17.04.2024.pdf
Wersje tej podstrony:
2024-05-06 13:11:59 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-04-19 08:44:16 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-03-29 14:07:41 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-01-10 13:50:26 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-11-10 09:27:18 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-05-24 10:45:16 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-05-12 09:54:10 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-03-23 10:54:51 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-03-23 10:53:59 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-02-23 11:16:50 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-02-23 11:16:41 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-02-15 08:47:06 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-02-09 13:48:16 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-02-09 13:46:07 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-02-09 13:46:06 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-02-09 13:46:06 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-01-10 11:13:02 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-01-10 11:13:01 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-01-10 11:12:44 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-01-05 08:13:52 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-01-05 08:13:01 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-11-28 08:44:42 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-11-17 12:58:05 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-11-17 12:57:11 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-11-17 12:55:58 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-11-17 12:55:27 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-11-17 12:54:52 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-10-27 10:06:28 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-08-29 12:38:54 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-05-05 12:21:50 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-04-05 11:03:33 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-03-24 15:01:02 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-03-24 14:59:53 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-03-24 14:57:42 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-03-22 15:06:06 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-03-11 08:46:05 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-02-08 13:48:58 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-01-03 08:48:45 edytowany przez: Piotr Kowal
2022-01-03 08:45:16 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-09-20 08:25:30 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-09-20 08:24:49 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-09-02 11:33:25 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-09-02 11:32:33 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-05-13 14:07:35 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-02-26 12:41:32 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-02-26 12:40:29 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-02-26 12:40:01 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-02-26 12:38:07 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-02-26 12:36:59 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-01-13 13:13:57 edytowany przez: Piotr Kowal
2021-01-13 13:12:50 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-12-29 13:22:03 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-12-29 13:21:32 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-10-27 12:39:29 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-10-27 12:38:41 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-10-27 12:37:23 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-03-12 13:48:08 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-03-12 13:47:28 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-02-13 14:49:52 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-02-13 14:49:52 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-29 08:47:41 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-29 08:41:08 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-29 08:40:41 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-29 08:39:56 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-29 08:39:12 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-29 08:37:49 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-29 08:36:20 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-29 08:35:44 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-29 08:34:01 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-28 11:15:51 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-28 11:14:52 edytowany przez: Piotr Kowal
2019-01-28 11:12:45 edytowany przez: Piotr Kowal
2018-11-16 00:00:00 edytowany przez: Piotr Kowal

© 2018 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ·