Druki do pobrania

Zgłoszenie o terminie rozpoczęcia budowy

Oświadczenie kierownika budowy do zgłoszenia rozpoczęcia budowy

Oświadczenie inspektora nadzoru do zgłoszenia rozpoczęcia budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie kierownika budowy  dot. szczelności osadnika

Oświadczenie kierownika budowy o zgłoszeniu obiektu do użytkowania

Wniosek o udzilenie pozwolenia na użytkowanie

Oświadczenie o braku sprzeciwu instytucji art. 56 Pb

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (robót budowlanych, rozbiórka)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budowli

Zawiadomienie o zakończeniu budowy rurociągów, przewodów, linii i sieci

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia w/s wykonania wewnętrznej instalacji gazowej

Uzupełnienie wniosku

 


zamówienia publiczne:
Druki do pobrania w załącznikach poniżej

 
Dołączone pliki:

1704361020_Rejestr udzielonych zamówień publicznych do kwoty 130 000.pdf
1704361004_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
1704360996_Zaproszenie do składania ofert, zapytania ofertowe.pdf
1700753959_Formularz ofertowy do zamówień publicznych.pdf

Wersje tej podstrony:
2024-03-12 12:06:09 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-03-12 12:05:28 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-03-12 12:04:29 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-03-12 12:02:26 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-01-04 10:37:02 edytowany przez: Piotr Kowal
2023-11-23 16:39:22 edytowany przez: Piotr Kowal
2018-11-20 22:13:29 edytowany przez: Piotr Kowal
2018-11-20 22:11:52 edytowany przez: Piotr Kowal
2018-11-20 22:06:58 edytowany przez: Piotr Kowal
2018-11-20 22:05:47 edytowany przez: Piotr Kowal
2018-11-16 00:00:00 edytowany przez: Piotr Kowal

© 2018 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ·