Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do składania ofert pt: ,,ekspertyza techniczna sanitarno higieniczna, warunków pracy i p. poż w związku ze zmianą sposobu uzytkowania części budynku przy ul. gen. St. Maczka 73a"


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Obsługa prawna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej”. Szczegóły w załączniku poniżej.


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: ,,,Obsługa prawna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej"- szczegóły poniżej

Dołączone pliki:

1714994419_Zaproszenie do składania ofert pt ekspertyza techniczna sanitarno-higieniczna, warunków pracy i p.poż części budynku przy ul. Gen. St. Maczka 73a.pdf
1710241304_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
1710241301_Zaproszenie-do-skladania-ofert-zapytania-ofertowe.pdf
1710241298_Rejestr-udzielonych-zamowien-publicznych-do-kwoty-130-000.pdf
1710241294_Formularz-ofertowy-do-zamowien-publicznych.pdf
1710324120_Zaproszenie do składania ofert na obsługe prawną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej.pdf
1711717678_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Obsługa prawna PINB dla Miasta Bielska-Białej.pdf

Wersje tej podstrony:
2024-05-06 13:20:21 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-03-29 14:07:59 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-03-13 11:06:24 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-03-13 11:04:05 edytowany przez: Piotr Kowal
2024-03-12 12:01:46 edytowany przez: Piotr Kowal
2018-11-16 00:00:00 edytowany przez: Piotr Kowal

© 2018 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ·