Koordynator ds. dostępności

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym na wszystkie organy administracji publicznej przez ustawę o zapewnieniu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej informuje,że wyznaczony został koordynator do spraw dostepności.

Zgodnie z przepisami ustawy o zapewnieniu dostepności osoboim ze szczególnymi potrzebami art. 14 ust. 1 pkt.1 do zadań koordynatora będzie należało:Dane kontaktowe osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostepności:

Magdalena Gancarz

e-mail: bielskobiala@pinb.pl
t
el.: 33 497 17 12

Dołączone pliki:

1617278692_Raporto stanie dostepności-łatwe czytanie.pdf
Wersje tej podstrony:
2021-04-01 14:04:54 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-10-29 09:14:22 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-10-29 09:13:17 edytowany przez: Piotr Kowal
2020-10-29 09:12:31 edytowany przez: Piotr Kowal

© 2018 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ·